IniciAutores: Magdalena i Mònica Garcia.
Nivell: Tercer cicle de primària i/o primer cicle d'ESO.
Àmbit: Atenció a la Diversitat.
E-mail: monicagarcia.ib@gmail.com
Data de creació: Juny de 2013.