Om Oss

Vi tillhör Evangelisk Luthers Mission - ELM f.d. Bibeltrogna Vänner som är en lågkyrklig organisation inom svenska kyrkan.
Vi menar att hela bibeln från början till slut är Guds ofelbara ord och från denna bok får inget ändras eller tagas bort.
ELM anser att den luthersk-evangeliska läran är rätt tolkning av Guds ord.
Kännetecknande för sällskapets verksamhet är missionsengagemang och kamp för bibeltro i Sverige och internationellt.
Vår främsta uppgift är att bedriva mission både i Sverige och utomlands. Vi har mission i bl.a. Etiopien, Eritrea, Kenya och Peru. Läs mer på elmbv.se

Varje Söndag tas det upp kollekt i samband med gudstjänsten och en gång i månaden tas det upp en kollekt till missionen i utlandet
och två gånger om året har vi en auktion där folk skänker varor som säljs under auktionen och pengarna går till missionen.
 
Utdrag ur Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners stadgar:
§1. "Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni 1909 som sin grundläggningsdag,
vill förblivande vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt fasthållna sanningen,
att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet,
och under full anslutning till den evangelisk-lutherska bekännelsen,
verka för Kristi rikes tillväxt och bekämpande av all slags otro och förnekelse."