ספרים ומאמרים

ספר בנושא של שיטות כמותיות לניהול עמותות ומלכ"רים:

Measuring the things that count: Quantitative methods for the management of nonprofits

Elli Malki, LAP Lambert Academic Publishing January 25, 2010.

מאמרים ומדריכים בנושא של ניהול עמותות ומלכ"רים (עברית):
 

התפרסם באתר של מנהיגות אזרחית, ינואר 2010.
 
מנהיגות אזרחית - רבעון למנהלים ולמקבלי החלטות, דצמבר 2009.
המאמר התפרסם גם ב- The Marker

התפרסם באתר "שיתופים", מאי 2009.
 
התפרסם באתר "שיתופים", מרץ 2009.
 
התפרסם באתר "מעריב - NRG", נובמבר 2011

מצגת מהכנס של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון (מרץ 2013)

מודל פשוט לניהול תזרים מזומנים בעמותות
נובמבר 2015


פוסטים וסקירות בנושאים של ניהול חברתי:
התפרסם ב- The Marker ב- 19/6/2011

התפרסם באתר "מאמרים", ספטמבר 2010.

התפרסם באתר "מאמרים", אוקטובר 2010.


מאמרים בנושא של ניהול עמותות מלכ"רים (אנגלית):

 
Malki E., SSRN, 2008.
 
Malki E., SSRN, 2008.
 
Malki E., SSRN, 2008.
 
Malki E., SSRN, 2010.
 
Brown M. & Malki E., SSRN, 2011.

Malki E (2014). Journal of Accounting, Auditing and Taxation, 1(1): 002-007.

Malki E., SSRN, 2016.
 
מאמרים בנושאים כלכליים אחרים:
מכון פאלק, יולי 1994, מאמר לדיון 94.03
 
יוני 1993
 
ספטמבר 1993
 
ספטמבר 1994
 
יוני 1996

 

יצירת קשר 

Comments