לקוחות

שירותי ניהול כספים שוטף.

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים; ליווי וחניכה בניהול הפיננסי ובהכנת תקציבים. 

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים. 

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים. 

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים. 

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים. 

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים; ליווי וחניכה בניהול הפיננסי ובהכנת תקציבים.

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים; ליווי וחניכה בניהול הפיננסי ובהכנת תקציבים.

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים; ליווי וחניכה בניהול הפיננסי ובהכנת תקציבים.

בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים.

ליווי וחניכה בניהול הפיננסי ובהכנת תקציבים. 

מרכז מנדל למנהיגות בנגב
ליווי וחניכה של עמיתי המרכז בפרויקטים של פיתוח עסקי במסגרת חברתית.

המשקם - תעסוקה מוגנת.
הכנת ניתוח היתכנות כלכלית למיזם תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות. 

הכנת ניתוח היתכנות כלכלית למיזם תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות. 
 
סיוע בגיבוש אסטרטגיה עסקית ובבניית תכנית שיווק. 
 
קומברסיישן - בנייה וקידום של מותגים באינטרנט.
סיוע בגיבוש אסטרטגיה עסקית.
פיתוח והטמעה של מערכת לניהול תקציב ולמדידת ביצועי החברה.

פרומו פור יו - מוצרי פרסום.
בניה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים מזומנים.
 
סטיו אדריכלים - משרד אדריכלים.
סיוע בגיבוש אסטרטגיה עסקית.
 
בנייה והטמעה של מערכת לניהול תקציב ותזרים מזומנים בעמותות ובעסקים בינוניים.
המערכת מותקנת ועובדת הן בעמותות והן בחברות עסקיות
 
Comments