Arrows

Hallo luitjes,
 
Er werd gevraagd naar pijlen. Dus ben ik er even voor gaan zitten en heb verschillende pijlen gemaakt.
Hier onder zie je de preview. Alle 18 pijlen zijn opgeslagen als aparte files en samen in een ZIP gestopt.
 
Hi everybody,
 
I have been asked for arrows. So I sat down and make some.
Below you will find the preview. All 18 arrows have been saved seperatly and zipped in 1 folder.
 
 
Comments