1η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΧΩΡΩΝ Κ.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ & πρώην Κ.Α.ΚΕλληνόγλωσση παιδεία:
τάσεις-διαστάσεις-προτάσεις

27-30 Απριλίου 2017

Οδησσός, Ουκρανία

Στόχοι της συνάντησης ήταν: η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, για τις διαστάσεις της ελληνικής παιδείας στις χώρες ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου (Κ.Α. Ευρώπης & πρώην Κ.Α.Κ.) και η παρουσίαση καινοτόμων και καλών πρακτικών στο πεδίο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς (ομογενείς και αποσπασμένους) που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις χώρες ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου.

Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα ευεργέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιο Φ. Παπαδάκη ο οποίος έδρασε στην Οδησσό της Ουκρανίας. Εντάχθηκε στις εκδηλώσεις εν όψει των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Έλαβε χώρα στην έδρα της Φιλικής Εταιρείας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού-Παράρτημα Οδησσού. Τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και ειδικοί επιστήμονες.

Υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Παντελής Β. Μπούμπουρας»  που εδρεύει στην Οδησσό της Ουκρανίας.