Mijn loopbaan in de arbeidsmarkt ben ik begonnen als leerkracht op het basisonderwijs. Naast het reguliere basisonderwijs heb ik voornamelijk gewerkt op de Vrije School, basisonderwijs gebaseerd op de Antroposofie. Een ieder heeft daar wel een mening over, maar wat voor mij onder andere heel belangrijk is, is de plaats die kunstvakken wekelijks binnen dit onderwijs hebben. Schilderen, Tekenen, Vormtekenen, Muziek, Eurythmie, Handwerken, Handvaardigheid (houtbewerken).

Na 15 jaar terug in het reguliere onderwijs bleek dat deze vakken nagenoeg niet gegeven werden, en dat terwijl ik had ervaren hoe belangrijk deze vakken zijn.

Ik besloot de opleiding tot Kunstzinnig Therapeut te gaan volgen op “Helias” te Culemborg. Helaas ging de opleiding, die drie jaar duurde, na twee en een half jaar failliet. Met een soort getuigschrift stond ik weer op straat.

Tijdens de opleiding spreek je veel met elkaar over het feit dat het een alternatieve opleiding is, waardoor niet alle verzekeraars de therapie vergoeden. Om niet met lege handen te staan, besloot ik naar het HBO te gaan, waar ik de opleiding Creatieve Therapie Beeldend volgde.

Naast de opleiding werkte ik op dat moment in het Antonius Ziekenhuis op de kinderafdeling als leerkracht. Ook hier merkte ik dat het creatief werken de kinderen goed doet.

In het tweede jaar van de  Creatieve Therapie opleiding moest ik een jaar stage lopen, en deze stage deed ik op het SBO Kompas en Klokslag. Aan het eind van mijn stage wilde het personeel van het SBO graag dat ik bleef, omdat ze positieve veranderingen bij de kinderen zagen. Ik heb mijn werk in het ziekenhuis daarvoor opgezegd.

In dat jaar komen er steeds meer geluiden dat het SBO zijn expertise meer moet gaan delen met de scholen uit het samenwerkingsverband. Ik besluit het bestuur aan te schrijven en biedt hen aan om naast twee dagen therapie voor het SBO, ook twee dagen therapie voor het samenwerkingsverband  te geven. Hier gaat men op in.

Dat is de situatie zoals die nu ook nog is.

Na de HBO opleiding heb ik een tweejarig traject van supervisie gevolgd en ben ik geregistreerd therapeut. Daarna heb ik nog een tweejarige opleiding voor Kunstzinnig Spiritueel Tekenen gevolgd en deze heb ik inmiddels ook afgerond.

Op dit moment krijg ik steeds vaker vraag naar Beeldende Therapie voor
volwassenen of voor kinderen die niet binnen de hier bovengenoemde scholen vallen.
Vandaar de opzet van een eigen praktijk.