Iemand vertellen wat een symbool betekende, was ongeveer hetzelfde als iemand vertellen wat voor gevoel ze bij een liedje moesten krijgen; het was voor iedereen anders.”
(De Da Vinci Code – Dan Brown).

Kennismaking/intake.
Voor de Therapie kan starten is er een kennismaking waarin de reden voor aanmelding kan worden toegelicht en waarin het verloop van de Therapie besproken kan worden.

1. 
Observatie periode
De eerste sessies zijn er om elkaar te leren kennen en te ontdekken waar de knelpunten precies zitten en hoe we daar aan kunnen werken. Ook belangrijk is deze periode om te kijken of de Therapie  veilig en vertrouwd voelt en of het een positieve bijdrage kan leveren.
Middels een gesprek na deze periode kijken we naar het verdere verloop en de doelen van de Therapie.

2. 
Werkperiode
In deze periode gaan we aan de slag met de hulpvraag en gestelde doelen. Hoe lang deze periode duurt is afhankelijk van de problematiek en verloop van de Therapie.

3. Afsluiting
Aan het einde van de werkperiode blikken we terug op de Therapie.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun gemaakte werk te tonen aan de ouders waarna de werkstukken mee naar huis mogen worden genomen.


De duur van de Therapie is gemiddeld 12 -15 keer, alles natuurlijk in overleg en afhankelijk van de problematiek.

We werken één keer per week  ongeveer 45 minuten tot een uur.