Contact

“Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal.”
(Albert Einstein 1897 – 1955)

ESpressivo, Praktijk voor Beeldende Therapie
Ella Slump
Praktijkadres:
Gysbert Japiksstraat 1
8602 AC Sneek
Tel: 06-40092497
Email: eslump03@hotmail.com

AGB-c0de Zorgverlener: 90-037337
AGB-code Praktijk: 90-15964
Kamer van Koophandel : 53401050