1) Aktiviteter‎ > ‎

Stationstræning

Beskrivelse
Eleverne inddeles i 4-6 grupper, der roterer mellem et tilsvarende antal stationer. På (n-1) af stationerne arbejder de selv, mens de på den sidste er sammen med læreren. Antallet af grupper skal overvejes i forhold til devisen jo flere grupper, jo kortere tid ved stationerne.

Ideer til elevstationer:
  • opgaveregning
  • evaluering af rettelser af aflevering
  • gennemgang af beviser (ved tavle eller som puslespil)
  • forklaring af begreber
  • diverse spil
  • se flere ideer andre steder på sitet
Bemærk: Da eleverne skal være alene er det vigtigt, at øvelserne kan køre uden lærer. Skal de regne opgaver er det derfor en gode ide med en facitliste og en standardbesvarelse af opgavetypen.

Ideer til lærerstationen 
  • Faglig dialog om emnet, hvor elevernes input styrer indholdet.
  • Gennemgang af et mindre emne. - evt. dagens lektie.
Bemærk: Her skal man udnytte at man for en gang skyld har ganske få elever, så man kan få mange aktiveret i en faglig dialog.

Pædagogiske formål
Elevstationerne: Afhænger af hvad man har valgt som indhold, men bemærk at opgaverne kan have en differentieret natur(dvs. opdelt i rød, gul og grøn) og enten lade der være en rød, gul og grøn version af opgaven ved en enkelt station eller lade der være en progression i selve stationerne (Se mere her Differentieret bevisgennemgang).
Lærerstationen: Her får man en bedre dialog, fordi man har så få elever at forholde sig til. Man kan få stille elever i tale, og det er specielt godt i forhold til karaktergivning.

Niveau og emne
Alt er muligt.

Konkrete eksempler
2g B-niveau. Repetition af polynomier. Dokumenter er vedhæftet nederst.
I denne version er der 4 stationer med opgaver. Til hver station er der standardbesvarelser i WordMat/Nspire, hvor man kan finde hjælp.

2.g B-niveau differentialregning. I filen nedenfor indeholder en af stationerne gennemgang af dagens lektie.

Kontakperson(er)
Signe Camilla Damgaard Pedersen(si@svendborg-gym.dk) og Sidsel Nonnemann(sn@mfg.dk)
Ċ
Mate matik,
5. nov. 2013 05.34
Ċ
Mate matik,
5. nov. 2013 04.47
ĉ
Mate matik,
4. nov. 2013 11.48
Comments