Σύντομο Βιογραφικό

 

Σπουδές

 • 2004: Ph.D. University of Glasgow.  Τίτλος της διατριβής: A study of assessment formats and cognitive styles related to school chemistry.
 • 2001: MSc. (Centre for Science Education, University of Glasgow). Τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής: New Teaching Materials for Secondary School Chemistry: A Study of Psychological Factors Affecting Pupil Performance.
 • 1981: Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

 • 2011 (Σεπτέμβριος)- : Διευθύντρια Π.Σ.Π.Α.
 • 2007- 2011: Σχολική σύμβουλος Λαμίας
 • 2007-2008: Επιμορφώτρια στο έργο ΕΠΕΑΕΚ 'Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες' Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. 
 • 2000-2004: Στα πλαίσια του προγράμματος Top up program του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης δίδαξα σε ομάδες μαθητών  Λυκείων υποβαθμισμένων περιοχών της Γλασκόβης πώς να κάνουν έρευνα για ένα θέμα και πώς να παρουσιάζουν τα συμπεράσματα της έρευνας τους.
 • 1987-2007: Καθηγήτρια σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (Μερικά από τα σχολεία που δίδαξα: Γυμνάσιο-Λύκειο Κυθήρων, 6 Γυμνάσιο Περιστερίου, 11 Λύκειο Περιστερίου, ΣΔΕ Αχαρνών). 
 • 1983-1987: Χημικός Ποιοτικού Ελέγχου της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) 

Συμμετοχή σε έρευνες


 • Μου ζητήθηκε από το SQA (Scottish Qualification Authorities) να κάνω στατιστική ανάλυση των δεδομένων  και να συντάξω την έκθεση αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εργαστηριακών ασκήσεων (Assessment Development Programme, AAP Science Survey, 2003) που έγινε στους υπεύθυνους πεδίου (των φυσικών επιστημών) SEED (Evaluation of practical assessment, Questionnaire for Field Officers).
 • Μου ζητήθηκε από το τμήμα του πανεπιστημίου της Γλασκόβης που διδάσκει Αγγλικά στους ξένους φοιτητές (English as a foreign language, EFL) να συμμετάσχω στη σχεδίαση και στη στατιστική επεξεργασία έρευνας. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Βουλή της Σκοτίας και είχε δύο βασικούς σκοπούς: (α) να καταγράψει όλα τα κέντρα που διδάσκουν Αγγλικά σε αλλοδαπούς (μετανάστες, φοιτητές, πολιτικούς πρόσφυγες, κλπ) και (β) να εντοπίσει τις κατηγορίες των ανθρώπων που φοιτούν σε αυτά τα κέντρα, τα πτυχία και τα επαγγελματικά διπλώματα που έχει ο καθένας από αυτούς, με σκοπό να τους χρησιμοποιήσει και να τους εντάξει στην τοπική κοινωνία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2003-04 συμμετείχα σε ομάδες εργασίες που είχαν σαν κεντρικό θέμα: ENHANCING THE STUDENT EXPERIENCE IN SCOTTISH HIGHER EDUCATION. ENHANCEMENT THEMES 2003-04.
 • Τη σχολική χρονιά 1997-1998 συμμετείχα στο πρόγραμμα κινητικότητας του παιδαγωγικού ινστιτούτου για την Αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.