Θέματα Αξιολόγησης των μαθητών
 

 
 
 

Η αξιολόγηση των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για να αξιολογήσεις κάποιον και να πάρεις απόφαση για το μέλλον του και την επαγγελματική του πορεία είναι μία πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία επιφορτισμένη με τεράστια ευθύνη.

Ενόψει των τελικών εξετάσεων των μαθητών το παρακάτω κείμενο περιέχει τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών καθώς και προτάσεις για την αξιολόγηση των μαθητών. aksiologisitwnmathitwn.doc

Γενικά θέματα

 Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται πως επιδρούν τα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών στις  επιδόσεις τους στο μάθημα της Χημείας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: Χωρητικότητα μνήμης εργασίας, Συγκλίνουσα-Αποκλίνουσα σκέψη και Εξάρτηση-Ανεξαρτησία από το Πεδίο. 

Ο μέσος όρος ενός μαθητή εξαρτημένου πεδίου και με μικρή μνήμη εργασίας σε ένα τεστ Χημείας είναι κατά 31 % μικρότερος ενός μαθητή ανεξάρτητου πεδίου και με μεγάλη μνήμη εργασίας.

Ο μέσος όρος ενός μαθητή εξαρτημένου πεδίου και συγκλίνουσας σκέψης σε ένα τεστ Χημείας είναι κατά 21,5 % μικρότερος ενός μαθητή ανεξάρτητου πεδίου και αποκλίνουσας σκέψης.

  • Πόσο δίκαιοι είμαστε απέναντι στους μαθητές μας;

 

 

 

 

                               Οι χαρούμενοι και . . . οι χαμένοι

 

 

  • Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών;
  • Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της σκέψης και του συλλογισμού όταν δεν έχουμε κανέναν σίγουρο τρόπο για να συλλάβουμε τη σκέψη του άλλου;
  • Με δεδομένο ότι η μορφή επηρεάζει την αντίληψη μας τι εξετάζουν οι διαφορετικές μορφές αξιολόγησης;
  • Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιδόσεις των μαθητών μας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, θέτοντας τους ίδιους στόχους για όλους τους μαθητές όταν αυτοί ξεκινούν από διαφορετικά σημεία εκκίνησης;  
  • Τι γίνεται με την περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή; 
  • Και δεν θα αξιολογήσουμε τις δεξιότητες των μαθητών μας στις εργαστηριακές ασκήσεις;