Διδακτικό Υλικό Χημεία

  

 Coca-cola project. Στο project οι μαθητές θα βρουν (02-01-20:

1.     την ποσότητα ζάχαρης που υπάρχει σε 0,5l coca-cola

2.     θα φτιάξουν ένα διάλυμα ζαχαρόνερου ίδιο με την coca-cola

3.     θα το δοκιμάσουν

4.     θα προβληματιστούν             

ΒΑΘΜΙΔΑ: B’ Γυμνασίου, Ομαδοσυνεργατική

ΣΚΟΠΟΣ: Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διατροφής, απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας διαλυμάτων (02-01-2011)       

 Το project θα το βρείτε στο

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2qN49Do5oLxZTdmMDIzODMtZDNkZC00YjNiLWFhOWUtODZkMWYwMWFkMDA5&hl=en

   

Μικροδιδασκαλία με θέμα  'Εισαγωγή στην έννοια Χημική Ισορροπία'

Στόχοι της μικροδιδασκαλίας είναι οι μαθητές να:  

 • συνειδητοποιήσουν ότι οι φυσικές επιστήμες περιγράφουν τα φαινόμενα και συσχετίζουν  έννοιες  με πολλούς τρόπους. Αυτοί μπορεί να είναι με:

            (α) λεκτική περιγραφή,

            (β) γραφική αναπαράσταση,

            (γ) μαθηματικές εξισώσεις

 • ξεπεράσουν τα εμπόδια σύνδεσης των μακροσκοπικών αλλαγών με τις μικροσκοπικές αλλαγές που γίνονται σε ένα σύστημα.

Κατεβάστε το υλικό: chemicalequilibrium.zip


Οι Περιπέτειες του mole: 10 διδακτικές ώρες   

 •  Εισαγωγή στην έννοα mole (δύο διδακτικές ώρες)
 1.  ppt. intr.mole.pps 
 2. Δύο φύλλα εργασίας του μαθητή F-MATH-1.pdf, F-MATH-2.pdf
 3. σχέδιο μαθήματος καθηγητή MOLEL.PLAN.pdf 
 •  Το mole στη στοιχειομετρία (δύο διδακτικές ώρες)F-MATH-4.pdf
 • Το mole στα  διαλύματα (δύο διδακτικές ώρες)F-MATH-3.pdf
 • Το mole στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης (μία διδακτική ώρα) F-MATH-5.pdf
 •  Mole και αέρια (τέσσερις διδακτικές ώρες)F-MATH-6.doc,    F-MATH-7.pdf

Από τα άτομα στα μόρια- Από τον ομοιοπολικό Δεσμό στον Ετεροπολικό Δεσμό

 • Γιατί ενώνονται τα άτομα
 • Πως ενώνονται τα άτομα

Τα μπαλόνια και η Χημεία: Διδασκαλία δεσμών και τροχιακών με ... μπαλόνια