Διάφορα Θέματα Διδακτικής των Φ.Ε
 

 

Παιδαγωγικές Εισαγωγικές Έννοιες: Ορολογία Orologia.ppt

Υπάρχει ανάγκη παρουσίασης της σύγχρονης παιδαγωγικής ορολογίας στους εκπαιδευτικούς για τους εξής λόγους:

  • Η σύγχρονη παιδαγωγική χρησιμοποιεί μία ορολογία ή τεχνική γλώσσα και το πρόβλημα με την τεχνική γλώσσα είναι ότι παλιές και οικίες λέξεις παίρνουν μία ειδική σημασία και ένα διαφορετικό νόημα χωρίς να πληροφορούν τον αναγνώστη ότι έχει συμβεί αυτό.
  • Πολλές από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που περιγράφονται στα νέα βιβλία χρησιμοποιούνται από πολλούς εκπαιδευτικούς χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να γνωρίζουν ότι ακολουθούν τις παιδαγωγικές αυτές.

Μαθησιακές δυσκολίες  

Για ένα γενικό πλαίσιο λειτουργίας των καθηγητών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δείτε το παρακάτω ppt, αποτέλεσμα συνεργασίας με τη συνάδελφο Σιώρη Κατερίνα (27/05/09) math_diskolies1.pps