Toinen tapaaminen 26.4.2012

26.4. klo 14- n.16.30 (Palmenia, Vuorikatu 24, h.103, 1krs)

Kirjaathan ennen tapaamista perustiedot siitä, miten olet käyttänyt tvt-välineitä opiskelijoiden kanssa tähän dokumenttiin.
 
Toisen tapaamisen tavoitteita:
- Käyttökokemusten jakaminen
      Opettajien ja opiskelijoiden näkökulmat
- Millaisissa oppimistilanteissa ja miten välineiden käyttö mielekkäintä (best practices)
- Innovatiiviset käyttötavat
- Kerätään aineistoa käytännöllisitä ´How to´-opasta varten, jonka avulla myös muut opettajat voivat ottaa hankkeessa toimiviksi todettuja välineitä käyttöönsä.

Tapaamisen diaesitys

Kiitos kaikille toiseen tapaamiseen osallistuneille!

Tapaamisessa 11 lukio- ja 1 yliopisto-opiskelija kokosivat miellekartan Google doc-työvälineen käytön positiivisista vaikutuksista oppimaan oppimisen taidoille. Klikkaamalla miellekarttaa se avautuu suurempana.


Lisäksi saimme koottua useita "parhaita käytänteitä" tvt-välineiden koekäytön tuloksista. Nämä parhaat käytänteet sisällytetään koko hankkeen tasolla julkaistavaan ´How to´ -oppaaseen, joka valmistuu kesällä 2012.
Comments