Mikä on eLene2learn?

eLene2learn on eu -hanke, jonka tavoitteena on tukea nuoria ja heidän opettajiaan oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä lukiossa sekä korkeakouluopinnoissa.

Koko hankkeen kotisivut

Hankkeessa kootaan ja kehitetään tvt:aa ja digitaalista mediaa hyödyntäviä käytänteitä ja välineitä, joita voidaan käyttää sekä lukiossa että korkeakoulussa ja siten helpottaa nuorten siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun. Hankkeessa keskitytään näihin tvt:aa hyödyntäviin "välineisiin": digitaalinen media, oppimispelit ja virtuaalimaailmat, blogit ja e-portfoliot.

eLene2learn-hankkeessa kumppaneiden (Suomi, Ranska, Italia, Saksa, Espanja, Puola, UK, Kreikka, EDEN (European Distance and E-Learning Network) kanssa yhteistyössä kootaan hyviä käytänteitä ja välineitä tvt:n hyödyntämiseen oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä lukiossa sekä siirtymävaiheessa käytettäviksi. Käytänteitä ja välineitä esitellään opettajille ja niistä valitaan oppilaitosten käyttöön soveltuvimmat. Opettajia ja oppilaita perehdytetään välineiden käyttöön. Koekäytön jälkeen kootaan käyttäjäkokemuksia ja parhaita käytäntöjä jaettavaksi myös hankkeen ulkopuolelle.

Hankkeessa on mukana opettajia ja opiskelijoita  Helsingin yliopistosta sekä seuraavista lukioista: Tapiola, Tikkurila ja Helsingin medialukio. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta eLene2learn hankkeeseen osallistuu verkkopedagogisia asiantuntijoita ja kouluttajia.

eLene2learn –hankkeen tavoitteet:
  • Tutkia ja edistää tvt:n ja digitaalisen median käyttöä oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä elinikäisen oppimisen siirtymävaiheissa
  • Tukea nuoria ja heidän opettajiaan siirtymävaiheessa lukiosta korkeakouluun kokoamallaja kehittämällä hyviä käytänteitä tvt:n ja digitaalisen median hyödyntämisestä oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä.
  • Tunnistaa ja kuvailla olemassa olevia käyttötapoja, työvälineitä ja metodologiaa tvt:n käytöstä oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä.
  • Ottaa hankekumppaneiden kanssa käyttöön valikoima menetelmiä käytännön tilanteissa.
  • Laajentaa käytäntöjä muissa ympäristöissä käytettäviksi, kuten korkeakouluopintoihin palaavien tai ne aloittavien aikuisopiskelijoiden keskuuteen.
  • Selvittää ja tuoda esiin hankkeessa opittua, erityisesti miten hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja käytäntöjä voidaan soveltaa erilaisiin konteksteihin.Lisätä tietoisuutta hankekumppaneiden lisäksi laajemmalle tvt:n ja digitaalisen median mahdollisuuksista oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä elinikäisen oppimisen siirtymävaiheissa.

Nämä sivustot on tarkoitettu hankkeessa mukana oleville toimijoille. Sivustolla jaetaan informaatiota ja keskustellaan hankkeen etenemisestä sekä tuloksista.


Hankkeen yhteyshenkilöt:

Päivi Virtanen 
paivi.s.virtanen (at) helsinki.fi 
p. 09 191 54050, 050-3880685

Anne Burman
anne.burman (at) helsinki.fi
p. 09 191 54025, 050-4150538

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Helsingin yliopisto
Comments