Навчальні курси

Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Кредитний модуль викладається у ІІІ семестрі. Основні завдання кредитного модулю: вивчення чисельних методів розв'язання рівнянь та їх систем, а також здобуття навичок із застосування методів на практиці в інженерній діяльності. Курс базується на знаннях, надбаних студентами при вивченні математики та інформатики. Знання та компетенції, здобуті студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у майбутньому під час вивчення дисциплін «Комп’ютерні методи проектування та розрахунків», «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації» тощо, а також при виконанні дипломних проектів та робіт ступеня «бакалавр».

Перелік комп'ютерних практикумів і лабораторних робіт

    1. Матричні операції
    2. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження одного кореня рівняння
    3. Розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь: числові методи знаходження всіх коренів рівняння
    4. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
    5. Пошук екстремуму функції однієї змінної

Методичні матеріали

Керування дипломними проектами та роботами

Керування дипломними проектами та роботами