Начало


Системите за електронно разплащане, както в реалния, така и във виртуалния свят са обект на редица изследвания и анализи. Разбира се, основен фактор за успеха на тези системи е удобството и бързината за клиента, които системите осигуряват. За сега, традиционните платежни инструменти в интернет са успешни, но опитите те да бъдат доразвити в по-надеждни, чрез разработването на допълнителни защитни средства не постига очакваните резултати. Все пак може да се обобщи, че настоящото развитие на електронните плащания се характеризира с нови усилия за преодоляване на затрудненията.