Начало

    Този сайт е създаден с учебна цел и ще ви запознае със електронното обучение, видовете, плюсовете и минусите на е-обучението, университети, които прилагат електронното обучение. Накрая ще имате възможност да отговорите на няколко въпроса, свързани с написаното в сайта.