Автор на сайта: Нина Кънева

1311дни от
началото на учебната година

Човекът и природата

Обобщителни
Тест 1                    Тест 7                     Тест 13
Тест 2               Тест 8                    Тест 14
Тест 3               Тест 9                    Тест 15
Тест 4               Тест 10                  Тест 16
Тест 5               Тест 11
Тест 6               Тест 12

По раздели

Ċ 09-05-14_ChP_4kl.pdf
Преглед Изтегляне
Национален тест по ЧП - 2009  406 КБ в. 1 8.04.2010 г., 0:16 Нина Кънева
Ċ 4kl_ChP_test-2008.pdf
Преглед Изтегляне
Национален тест по ЧП - 2008  286 КБ в. 1 8.04.2010 г., 0:15 Нина Кънева
Ċ ChP-4_kl_12_maj_2010_test_klyuch.pdf
Преглед Изтегляне
Национален тест по ЧП 2010  189 КБ в. 1 17.05.2010 г., 8:43 Нина Кънева
Ċ test_answers_ChP-4kl-2007.pdf
Преглед Изтегляне
Национален тест по ЧП - 2007  173 КБ в. 1 8.04.2010 г., 0:15 Нина Кънева
Comments