Třídnictví‎ > ‎

úprava AP

Přehled častých nedostatků v textové části AP:

 • opuštěné jednopísmenné předložky na konci řádku (k, s, v, z, o, u),
 • ručně vkládané prázdné řádky (stisk Enteru) před nadpisy - řeší se pomocí vlastnosti stylu "Mezera před",
 • rozpad jména a příjmení / hodnoty a jednotky / názvu firmy a typem - ošetřit pomocí "tvrdé mezery" (CTRL+SHIFT+mezera),
 • vynucené zarovnání do bloku u krátkých řádků - typicky u položek seznamů,
 • nesprávné používání znaku % - 15 % a 15% jsou odlišné hodnoty.

Psaní seznamů - ukončování jednotlivých položek:

 • Jsou-li položky seznamu nevětné, píší se s počátečním malým písmenem, oddělují se čárkami a za poslední položkou se píše tečka. 
 • (viz tento seznam)
 • Jsou-li položky seznamu větné, píší se jako věty (velké počáteční písmeno a na konci tečka).
  (viz předchozí seznam)
 • Pokud se ve víceúrovňových seznamech tyto dvě formy kombinují, je doporučeno použít zdravý selský rozum a zvolit takovou formu, aby byl seznam co možná nejpřehlednější.

Jak na číslování stran?

 • Číslo strany se poprvé objeví na stránce s Úvodem.
 • Toto lze nastavit pomocí minimálně dvou oddílů - první je bez číslování, druhý má vypnutou volbu "Propojit s předchozím" a v něm je číslování již nastaveno.
 • Pokud chcete vložit i celkový počet stran, použijte nabídku Vložení - Rychlé části - Pole a najděte pole s názvem NumPages - aktuální celkový počet stran dokumentu.

V jaké formě psát AP?

Při psaní DP/BP/AP se autor práce musí rozhodnout za bude psát:
 • v autorském singuláru – v 1. osobě jednotného čísla tzv. „ich-formě“ – např. vysvětlím, usuzuji, pokusím se apod.
 • v autorském plurálu – v 1. osobě množného čísla, což je označováno termínem „plural maiestaticus“ např. pokusíme se, zaměříme se, ukážeme si apod. 
 • v neosobním vyjadřování – např. je dokázáno, tvrdí se, pozornost je soustředěna na apod. 
Zásadou je, aby zvolená forma byla dodržena v koncepci celé práce.

Comments