Třídnictví‎ > ‎

3Vte 2012-2015

 • na této nástěnce budu zobrazovat veškeré informace týkající se třídnictví a akcí spojených se studiem (praxe, absolventské práce, zkoušková období apod.)
 • seznam třídy spolu s dalšími poznámkami najdete zde.
 • ti z vás, kteří mají účet na portále Google mohou přidávat i komentáře.
 • stránka třídy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/388082504596272/

Připomenutí přihlašovacích údajů do Moodle:

VŠICHNI SE BĚHEM PRÁZDNIN POVINNĚ PŘIHLAŠTE - BUDE OVĚŘOVÁNO!

Závěrečný DIS

přidáno: 29. 4. 2015 12:24, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 28. 5. 2015 4:27 ]

Souhrn důležitých faktů k AP:

 • AP se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích,
 • provedení desek je na Vaší dohodě (dle fb to vypadá na černé desky se stříbrným písmem),
 • CD není nutnou přílohou AP (přichází v úvahu u AP, ve kterých odevzdáváte zdrojové kódy, fotografie, nákresy, schémata atd.),
 • na listu poděkováním bude i prohlášení o souhlasu s využitím absolventské práce pro studijní účely na naší škole,
 • vyvarujte se zbytečných typografických chyb (jednopísmenné předložky na konci řádku, nestejné mezery před a za odstavci, chybějící mezera mezi číslem a jednotkou atd.),
 • posudek vypracuje vedoucí/oponent ve dvou vyhotoveních,
 • oba výtisky AP včetně posudků musí být týden před konáním absolutorií zpátky ve škole.

Důležité termíny:

 • 30.4. - 7.5. - zápočtový týden
 • 11.5. - odevzdání AP (pozor - poslední pracovní den před odevzdáním je čtvrtek 7.5.!)
 • 11.5. - předání 1 výtisku AP vedoucímu/oponentovi, který není ze školy (k tomu mu předejte vzor posudku, který je přílohou této stránky)
 • 22.5.- kontrola studia (k tomuto datu odevzdejte indexy v kabinetě nebo kanceláři)
 • 22.5. - poslední termín odevzdání prezentace k absolutoriu (zápočet z předmětu DIS)
 • 29.5. - poslední termín odevzdání posudků vedoucím/oponentem (u mimoškolních zajistěte doručení posudku i práce zpět do školy)
 • 5.6. - možnost nahrání a vyzkoušení prezentací pro třídu 3Vt (na FIF), příprava občerstvovací místnosti, výzdoba FIF, možnost nahlédnutí do posudků
 • 8.6 - 9.6. - absolutoria třídy 3Vt
 • 10.6. - předávání diplomů pro 3Vt na radnici (13:00, sraz 12:45)
 • 11.6. - možnost nahrání a vyzkoušení prezentací pro třídu 3Ve (na fiktivní firmě), možnost nahlédnutí do posudků
 • 15.6. - 18.6. - absolutoria třídy 3Ve
 • 18.6. - úklid FIF a občerstvovací místnosti
 • 22.6. - předávání diplomů pro 3Ve na radnici (10:00, sraz 9:40)
Níže najdete harmonogram absolutorií - příp. nesrovnalosti a návrhy služeb mi posílejte mailem. Dohodu, kdy kdy bude dělat službu nechám na vás.

Chyba v šabloně AP!

přidáno: 17. 3. 2015 12:02, autor: Josef Kolář

Díky M. Jurkové (a možná i dalším) jsem objevil chybu v šabloně AP, která Vám možná komplikuje psaní práce resp. poznámek pod čarou. Jde o velkou mezeru, která se vkládá mezi tu čáru a první poznámku, kterou tam napíšete.

Oprava je možná dvojím způsobem:
 • stáhnete si opravenou šablonu a svůj text do ní překopírujete (neručím za šedivé vlasy, které se Vám přitom objeví na hlavě)
 • použít postup uvedený na této adrese
Držím palce k úspěšné opravě dokumentu!

DIS - prezentace

přidáno: 12. 3. 2015 10:22, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 12. 4. 2015 23:47 ]

Doporučení z dnešního semináře:
 • zásady tvorby prezentací,
 • vhodný kontrast - tmavé na světlém,
 • obhajobu soustředit na vlastní tvůrčí práci,
 • očíslovat snímky, je vhodné uvést i celkový počet snímků,
 • nepoužívat automatické časování,
 • omezit animace na minimum,
 • tabulky i grafy - přehledně,
 • doporučený počet snímků 10 až 15, 
 • délka obhajoby 15 minut vlastního projevu.
Ač to nezaznělo nahlas, tak PowerPoint není jediný program na tvorbu prezentací. Další možné nástroje - LibreOffice Impress, Google Prezentace, Flash, pdf, video, html...
Týden před vlastními obhajobami bude možnost si prezentaci nahrát a vyzkoušet na FIF ve spojení se školním počítačem nebo vlastním notebookem.

DIS - používání citací

přidáno: 2. 11. 2014 3:59, autor: Josef Kolář

Na DIS 3. 11. 2014 probereme:
 • otázky k šabloně
 • vkládání objektů z jiných aplikací (tabulka/graf z Excelu do Wordu)
 • použití citací
 • vlastní podíl tvůrčí práce
 • plesový výbor

Praxe - vyplnění dotazníku

přidáno: 15. 10. 2014 23:56, autor: Josef Kolář

Slíbený dotazník pro zadání údajů o praxi naleznete zde.

Vzor formuláře, kterým budete dokladovat absolvování a průběh praxe najdete v souboru Evidenční_list_praxe.doc. Pokud po někom požaduje společnost, do které jdete na praxi uzavření smlouvy, můžete využít souboru smlouva-praxe.doc.

DIS - pokyny pro psaní AP

přidáno: 5. 10. 2014 10:47, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 3. 5. 2015 23:33 ]


Na DIS 6. října 2014 probereme:
 • vzhled obalu AP (viz dokument v příloze),
 • povinný obsah AP,
 • připravené styly odstavců,
 • tvorbu seznamů a obsahů,
 • práci s citacemi,
 • vyplývající zápočtový úkol z DIS - zpracování části práce v požadovaném formátu (klad listů, použité styly, vytvořený obsah, minimálně 15 stran celkově).
Mimoto bych rád sestavil plesový výbor pro přípravu našeho vystoupení na školním plese spojeném se stužkováním.
Prozatím navrhuji toto složení: já, Eliška Brablecová, Ondra Svoboda, Iveta Kořínková a Monika Winterová.

Pro inspiraci odkaz na stránku UTB Zlín s pokyny pro psaní prací:

Přehled zadání AP

přidáno: 16. 9. 2014 23:56, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 26. 9. 2014 1:35 ]

Vygeneroval jsem finální verze zadání AP, které budu tisknout nakonec až v pondělí - máte tedy možnost provést poslední kontrolu před finalizací. V případě, že objevíte nějakou nesrovnalost pište mi během víkendu mailem nebo na fb.

2014-09-01

přidáno: 1. 9. 2014 1:35, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 1. 9. 2014 1:49 ]

Zápis do 3. ročníku

Program:

 • rozdávání indexů
 • zápis nových předmětů (VŠICHNI! za nepřítomné vypíšou náhradníci)
 • razítko o provedeném zápisu
 • placení školného - 1500 Kč do 15. září 2014 - zprávu o provedení platby zasílejte emailem na kolar@spseol.cz nebo na fb (potvrzení o platbě už skenovat nemusíte:-)
 • rozvrh hodin
 • informace o Absolventských pracích - dotazník každý POVINNĚ vyplní do 16.9.2014!
 • praxe 1. - 13. prosince 2014
Předměty, které si budete zapisovat do indexu vám vytisknuté rozdám na papírcích, kdo se nezúčastní, ten měl nominovat náhradníka.

Dotazník pro zadávání praxí

přidáno: 1. 9. 2014 1:28, autor: Josef Kolář

Slíbený dotazník pro zadání údajů o praxi naleznete zde.

Vzor formuláře, kterým budete dokladovat absolvování a průběh praxe najdete v souboru Evidenční_list_praxe.doc. Pokud po někom požaduje společnost, do které jdete na praxi uzavření smlouvy, můžete využít souboru smlouva-praxe.doc.

2013-09-18

přidáno: 19. 9. 2013 3:35, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 19. 9. 2013 3:35 ]

Organizační pokyny

 • zasílejte průběžně potvrzení o zaplacení školného - bez něj nelze vydat Potvrzení o studiu
 • v souhrnné tabulce třídy je doplněn seznam ISIC kupónů k vyzvednutí - paní sekretářka prosí o hromadné doručení - doneste si tedy ISIC karty na příští přednášku 25. září 2013 

1-10 of 11

Comments