Třídnictví‎ > ‎

citace, inf.zdroje

Veškeré materiály, nástroje pro generování citací i krátký kurz dovedností najdete na webu www.citace.com.

Vybrané ukázky:

  • Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011, Poslední změna 09.11.2011 09.56 [cit. 2011-07-27]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz
  • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
Comments