3Dte - SIT přednášky

5. semestr

Podmínky zkoušky

Návrh známky vychází ze zpracovaného zápočtu.

Zápočet + zkouška - WEB O ABSOLVENTSKÉ PRÁCI:

Vytvořte web pojednávající o vaší AP v prostředí některého z portálů pro tvorbu jednoduchých webů (např. GoogleApps)
 1. Obsah webu:
  • název webu Absolventská práce
  • minimálně 4 stránky o AP + 1 stránka s rozkladem IP adresy (viz bod č. 4)
  • úvodní stránka - souhrnné informace o AP včteně bodů zadání, jmen vedoucího a oponenta, atd.
  • jedna ze stránek - úložiště souborů (např. pdf s manuálem, cizojazyčné resume, podklady k práci apod.)
  • jedna ze stránek - seznam použité literatury a internetových zdrojů v podobné formě jako tento seznam
 2. Komponenty:
  • povinné - navigační blok s odkazy na jednotlivé stránky
  • volitelné - dotazník s minimálně 6 otázkami různých typů (text, zaškrtávací, výběr z možností)
 3. Prvky formátu:
  • vlastní obrázek v hlavičce
  • upravená patička - vlastní jméno, odkaz na stránky školy
 4. Rozklad IP adresy
  • zvolte si libovolný internetový server (např. www.centrum.cz), nejlépe každý nějaký jiný :-)
  • pomocí příkazu ping v příkazovém řádku zjistěte jeho IP adresu
  • z této adresy zjistěte třídu a masku sítě
  • adresu rozložte na adresu sítě a adresu hosta (serveru)
  • vyčíslete kapacitu příslušné sítě
  • veškeré údaje přehledně zobrazte na příslušné stránce
Odkaz na svůj vytvořený web zašlete mailem na kolar@spseol.cz.
Ukázka stránky v prostředí nových webů Google.

6. semestr

Probíraná témata k poslední otázce k absolutoriím:

 • směrování
 • DNS
 • DHCP
 • http
 • email

Zápočtová práce - DOTAZNÍK:

Vytvořte dotazník pro účely vaší AP v prostředí některého z portálů pro tvorbu dotazníků (např. GoogleApps, Survio, Vyplnto.cz a další)
 1. Obsah dotazníku:
  • minimálně 6 otázek různého typu,
  • poděkování na závěr vyplňování,
  • náhled odeslaných odpovědí - pokud to služba dovoluje.
 2. Zveřejnění dotazníku:
  • dotazník zpřístupněte přes svůj web z minulého semestru,
  • pokud je to možné, umožněte vyplnění dotazníku přímo na webu.

Elektronický podpis

Přednášky - 5. semestr

1. přednáška - 10. 10. 2018

 • informace o předmětu
 • bezdrátové sítě
 • aktivní prvky sítí
 • TCP/IP protokol

2. přednáška - 9. 11. 2018

 • IP adresy
 • IPv4 vs. IPv6
 • tvorba podsítí

3. přednáška - 14. 12. 2018

 • výpočty s IP adresami
 • tvorba webových stránek - ukázky
 • zadání zápočtové práce - web o AP

Podklady ke zkoušce - leden 2018

 • výpočty s IP adresami
  • určení třídy, masky
  • výpočty kapacity
  • rozbor IP adresy

Přednášky - 6. semestr

1. přednáška - 8. 3. 2019

 • IP adresy - podsítě
 • IPv6

2. přednáška - 5. 4. 2019

 • DHCP
 • systém DNS

3. přednáška - x. x. 2019

 • schéma DNS
 • elektronické dotazníky:
  • Google Formuláře
  • VyplnTo.cz
  • Survio.cz
 • URL specifikace
Ċ
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_20.pdf
(483k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_21.pdf
(271k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_22.pdf
(302k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_23.pdf
(461k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_24.pdf
(193k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
ot_25.pdf
(226k)
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Ċ
Josef Kolář,
18. 9. 2014 3:29
Comments