obchodní písemnosti

Úvod a evidence písemností (0-evidence_písemností)

Vytvoření knihy příchozí a odeslané pošty dle pokynů.
 • tabulka EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ se dvěma listy
 • Příchozí pošta:
  • datum doručení
  • evidenční číslo příchozí pošty
  • odesílatel
  • obsah písemnosti
  • osoba určená k vyřízení
 • Odeslaná pošta:
  • datum odeslání
  • evidenční číslo odeslané pošty
  • adresát
  • obsah písemnosti
  • poštovné
 • uložení tohoto dokumentu do složky OBK-Příjmení pod názvem 0-evidence_pisemnosti
Tutoriály pro práci s Google dokumenty a dalšími aplikacemi najdete např. zde.
Ukázky vizitek:
osobnífiremnívizitka úřadu

Hlavičkový papír (1-hlavičkový_papír - šablona)

Poznámky k typografii:
 • nikdy neodsazovat pomocí mezer!
 • používat tabulátory a zarážky
 • vhodná volba písem patkové/bezpatkové
 • obtékání resp. umístění obrázku
 • text dopisu do bloku
 • sloupce pomocí zarážek nebo rozdělení do sloupců nebo pomocí tabulky bez ohraničení
 • správné použití zkratek "fa, fy, fu"
 • "Doporučeně" na obálce dobře vypadá umístěné šikmo
Stavba obchodního dopisu:
 • předtištěné náležitosti (záhlaví, adresové pole, odvolací údaje)
 • text dopisu (heslovité vyjádření dopisu, oslovení, obsah dopisu)
 • náležitosti ukončující dopis (razítko, podpis, přílohy, doplňující údaje)

Obchodní dopis a pozvánka na veletrh

Stylizace obchodního dopisu, zásady.

Pár postřehů:

 • velké písmeno u Vás, Vám, ...
 • pravopis!
 • vyhnout se "naše firma, Vaše firma"
 • data psát jednotně s nebo bez mezery za tečkou 
Cvičné vytvoření pozvánky na veletrh dle zadání v prezentaci.

Časté chybky v pozvánce na veletrh:

 • nejednotný formát dat
 • chybí letopočet
 • neúplné věty, jen odrážky
 • nedodržení mezer mezi částmi dopisu
 • překlepy
 • předmět v emailu!
Zajímavost: opačné pořadí (Příjmení Jméno) se používá pouze v maďarštině a čínštině!

Poptávka a objednávka (2-nabídka_objednávka)

 • Vytvoření nabídky/objednávky v určených dvojicích 
  • s využitím šablony obchodního dopisu
  • nabídka - obsahuje jako přílohu (2. strana) tabulku s ceníkem (viz minulý semestr)
  • objednávka - obsahuje specifikaci objednaného zboží, počtu kusů a upřesnění dopravy/převzetí
 • Nasdílení nabídky/objednávky do složky OBK-Příjmení a také obchodnímu partnerovi.

Faktura a průvodní dopis  (3-průvodní_dopis_k_faktuře)

 • Kontrola úkolů (nabídka-objednávka) z minulé hodiny.
 • Písemnosti při plnění kupních smluv:
  • --> odvolávka, přepravní dispozice;
  • <-- návěstí, dodací list, faktura;
  • --> úhrada faktury.
 • Vytvoření průvodního dopisu fiktivní firmě s přiloženou fakturou za dodané zboží (využijte hotovou fakturu z minulého semestru).
 • Uložení vytvořeného průvodního dopisu s vloženou fakturou do sdílené složky OBK-Příjmení.

Porušování kupních smluv (4-reklamace)

 • Kontrola úkolů (dopis+faktura) z minulé hodiny.
 • Nové téma - Porušování kupních smluv:
  • urgence
  • reklamace
  • upomínka
 • Vytvoření úkolu ve dvojicích: reklamace - odpověď na reklamaci.

Personální písemnosti (5-rozvázání_prac_poměru)

 • Nové téma (personální písemnosti):
  • žádost o místo, životopis
  • pracovní smlouva, osobní dotazník
  • ukončení PP, pracovní posudek
 • Vytvoření úkolu: rozvázání pracovního poměru (výpověď) a kladná odpověď.

Motivační dopis (6-motivační_dopis_životopis)

 • Motivační dopis a jeho náležitosti
 • Strukturovaný životopis
 • Vytvoření úkolu:
  • sestavte reálnou vlastní žádost o místo
  • jako přílohu přidejte druhou stranu se strukturovaným životopisem (vzor je přílohou této stránky) a vlastní fotografií
  • zdroje fotek: P:\kolar\2Ve1-OBK\foto
 • Hotový úkol uložte do své sdílené složky OBK-Příjmení.


ć
Josef Kolář,
12. 3. 2014 1:16
Ċ
Josef Kolář,
26. 2. 2014 0:39
Ċ
Josef Kolář,
9. 4. 2014 0:14
Comments