ekonomické výpočty

Excel - umořování dluhu

přidáno: 20. 11. 2013 0:08, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 29. 11. 2015 23:10 ]

Tvorba listu pro kalkulaci a grafické zobrazení umořování dluhu:
 • 3 vstupní hodnoty s omezením na max. dobu splácení 40 let
 • počet řádků se automaticky nastaví podle počtu let splácení
 • vzorce vytvořte podle přiloženého souboru se vzorem
 • otestujte funkčnost pro různé vstupy
 • graficky zobrazte průběh splácení
Vytvořený sešit uložte do sdílené složky pod názvem D-umořování_dluhu.

Excel - mzdový list

přidáno: 6. 11. 2013 0:12, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 22. 11. 2015 11:24 ]

V úvodu si dokončete evidenční list z minulé hodiny: 
 • kontrola správnosti RČ 
 • výpočet odpracované doby v letech a měsících (např. pomocí funkce ZAOKR.DOLŮ/ROUNDDOWN)
 • zaškrtávací tlačítko je dostupné jen v Excelu, v Google tabulkách je to třeba řešit pomocí buňky s hodnotami Ano/Ne

Tvorba mzdového listu

Dle zadání v přiloženém souboru zadani_mzdovy_list.xlsx přidejte tento Mzdový list do sešitu z minulé hodiny tak, aby se výpočet mezd prováděl pro momentálně zobrazeného zaměstnance (ovládací prvek pro přepínání zaměstnanců a jméno a příjmení zaměstnance je i na Mzdovém listu).
Nezapomeňte na:
 • aktuální hodnoty slev na zaměstnance, studenta a děti (zde stačí zjednodušený výpočet - každé dítě=fixní částka)
 • ošetření případů, kdy vychází daň záporná resp. kdy je možno uplatnit daňový bonus
 • přepínání zaměstnanců - buď jako součást evidenčního listu nebo jako samostatný mzdový list s výběrem zaměstnance a zobrazením jeho příjmení
Výslednou podobu tabulky uložte pod názvem C-mzdový list do sdílené složky.

Excel - osobní list

přidáno: 7. 3. 2013 12:12, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 8. 11. 2015 23:35 ]

Kontrola faktury z minulé hodiny:
 • náležitosti (spisová značka, plátce DPH, logo firmy, atd.)
 • funkce (nejen součet základů daně pro jednotlivé sazby, ale i součty DPH v jednotlivých sazbách a součty celkových částek)
 • výpočty (všechny prázdné buňky ošetřit funkcí IFERROR nebo KDYŽ/IF)

Tvorba osobní listu zaměstnance

Systém jako u faktury - první list samotný list, na druhém listu seznam zaměstnanců - propojení pomocí funkce SVYHLEDAT/VLOOKUP.
Prvky a funkčnosti prvního listu:
 • "zadávání" údajů jednotlivých zaměstnanců pomocí buňky s omezením na číslo 1 - 35
 • RČ a jeho analýza (den, měsíc a rok narození, pohlaví, správnost RČ - funkce MID, VALUE, DATE, MOD)
 • datum nástupu do zaměstnání a výpočet odpracované doby (v letech a celých měsících - funkce ROUNDDOWN)
 • počet dětí (pomocí SVYHLEDAT/VLOOKUP)
 • podepsal prohlášení k dani z příjmu (pomocí SVYHLEDAT/VLOOKUP)
 • úvazek na den (pomocí SVYHLEDAT/VLOOKUP)
Zpracovaný úkol uložte do sdílené složky pod názvem B-osobní list.

Excel - tvorba faktury

přidáno: 28. 2. 2013 10:04, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 8. 11. 2015 8:12 ]

Faktura

 • rozvržení do dvou listů - na jednom samotná faktura, na druhém nabízený sortiment včetně cen a MJ, příp. i služeb, dopravy, servisu, poplatků apod.
 • jednotlivé položky na listu sortimentu obsahují jednoznačnou identifikaci v prvním sloupci
 • na fakturu je "vkládáme" pomocí zadání identifikátoru a funkce SVYHLEDAT/VLOOKUP v dalších sloupcích
 • prozatím prázdné řádky lze ošetřit funkcí IFERROR
 • u každé položky faktury umožněte jednoduchý výběr sazby DPH pomocí rozbalovací nabídky (0% /15% / 21%)

 • do pole datum vystavení nastavte pomocí funkce (které?:-) aktuální datum
 • vypočítejte datum splatnosti (pomocí data UZDP a další buňky s počtem dnů splatnosti, např. 30) a pomocí funkce DENTÝDNE/WEEKDAY zajistěte, aby vyšlo na pracovní dny (pokud vyjde sobota nebo neděle - posun na nejbližší pondělí)
 • na fakturu doplňte iniciály své firmy, příp. logo
 • nezapomeňte dole na součty všech sloupců a vyčíslení jednotlivých sazeb DPH (pomocí SUMIF)
Tento souhrnný úkol pojmenujte A-faktura a uložte jej do sdílené složky na GoogleDocs (VYT-Příjmení).

Excel - úvodní opakování č. 3

přidáno: 21. 2. 2013 23:25, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 8. 10. 2013 14:01 ]

Ukázka vlivu zaokrouhlování na celkové výsledky - viz minulá hodina a funkce ZAOKROUHLIT.


Další užitečné funkce a možnosti Excelu (pracovní sešit excel-cviceni-3.xls):
 • práce s datumem - NYNÍ, DATUM, DENTÝDNE
 • práce s textem - CONCATENATE, DÉLKA, ČÁST, HODNOTA, HLEDAT
 • práce s databází - DSUMA, DPRŮMĚR, DMIN, ...
 • užitečná vyhledávací funkce - SVYHLEDAT
  (ukázkový sešit 
  excel-ukazka_SVYHLEDAT.xlsx)

Excel - úvodní opakování č. 2

přidáno: 14. 2. 2013 23:53, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 26. 9. 2017 2:49 ]

Nejprve opakování základů:

 • tvorba vzorců, absolutní odkazy (F4) příp. využití názvů
 • formát obsahu buňky (datum, zlomek, číslo s jednotkou - 15 kg, číslo s tečkou - 3.)
 • podmíněné formátování
Dále se podíváme na některé užitečné funkce:

 • ZAOKROUHLIT příp. ZAOKR.DOLŮ, ZAOKR.NAHORU
 • KDYŽ a kombinovanou funkci IFERROR (pozor - dostupná až od verze Excelu 2007), logické funkce A, NEBO
 • POČET a POČET2 - zjištění počtu výskytů
 • COUNTIF a SUMIF - zjištění počtu resp. součtu na základě splněné podmínky
 • SVYHLEDAT - propojení mezi listy, dosazování hodnot dle klíče
Úkol z tohoto opakování vypracujte a uložte do složky OBK - Příjmení, termín do příští hodiny.

Excel - úvodní opakování č.1

přidáno: 8. 2. 2013 1:07, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 26. 9. 2017 2:50 ]

Samostatně zpracujte přiložený sešit s názvem excel-ukol-01.xls dle pokynů na prvním listu.

Pro zopakování základních operací s Excelem můžete využít výukovou prezentaci, která je rovněž přílohou této stránky (S03-studijni_text.pptx). Další podobné prezentace najdete na publicu ve složce _evyuka.

Termín uložení hotového dokumentu v prostředí GoogleDocs - nejpozději do příští
hodiny. Případné konzultace mailem, příp. přes facebook.

1-7 of 7