2Dte - SIT přednášky

3. semestr

Témata k Moodle testu:

 • Síťový model ISO/OSI.
 • Popis protokolu, rozhraní a termínů zpráva, paket, rámec.
 • Standard 802.3 - princip metody CSMA/CD.
 • Standard 802.3 - značení standardů, použitá přenosová média.
 • Standard 802.3 - metody zvyšování přenosové rychlosti.
 • Standard 802.3 - fast ethernet (100 Mbps).

4. semestr

 • 802.5 Token Ring
  • funkce
  • stanice "monitor"
 • 802.4 Token Bus
  • funkce
  • princip zvýhodnění stanice
 • ARCNET
 • 100 VG AnyLAN
 • FDDI

Typy příkladů k zopakování:

 • převody HEX-DEC-BIN
  • např. převod #B2 - dekadicky (178) a binárně (1011 0010)
 • výpočet kapacity paměťové buňky
  • např. 1B ... 8 bitů, kapacita 28, rozsah hodnot 0-255 (dekadicky) nebo #00-#FF (hexadecimálně)

Zdroje informací pro samostudium

Kurz Datové sítě v LMS systému Moodle.

Přednášky - 3. semestr

1. přednáška - 13. 10. 2017

 • organizace studia, zkouška, opakakování
 • síťový model ISO/OSI

2. přednáška - 8. 12. 2017

 • princip metody CSMA/CD
 • značení standardu 802.3

Příprava k testu Moodle - prosinec 2017

 • vypočtěte dobu přenosu 12500 B v síti s rychlostí 10 Mb/s
 • vypočtěte délku trvání bitu pro přenosovou rychlost 4 kb/s
 • nakreslete vývojový diagram popisující metodu CSMA/CD

Přednášky - 4. semestr

1. přednáška - 9. 2. 2018

 • organizace 4. semestru
 • standardy s deterministickou metodou
  • Token Ring
  • Token Bus

2. přednáška - 6. 4. 2018

 • další standardy s deterministickou metodou
  • ARCNET
  • 100 VG AnyLAN
 • propojovací standard FDDI, FDDI II, CDDI
 • číselné soustavy, kapacity adres
Ċ
Josef Kolář,
5. 1. 2014 4:53
Comments