Начална страница

В този сайт ще се запознаете със същността, появата и тенденциите за развитие в България на Електронния бизнес.