Електростатички инструменти

Изглед и конструкција инструмента

На слици се може видети спољашњи изглед, а видео ближе приказује унутрашњу конструкцију инструмента.

YouTube Video

Конструкција, принцип рада и особине


Comments