Остале врсте електричних мерних инструмената

То су аналогни мерни инструменти који се не користе често, али због неких својих карактеристика, могу наћи примену у различитим областима електротехнике. Такви су:
  • електростатички инструменти,
  • вибрациони фреквенцметар,
  • термички инструменти,
  • инструмент са покретним магнетом,
  • индукциони инструмент,
  • региструјући инструменти