Indukční motory

Elektrické stroje rozdělujeme na točivé a netočivé. Netočivé stroje jsou transformátory, měniče. Přeměňují elektrickou energii zpět na elektrickou energii jiných parametrů. Například transformátor mění střídavý proud vyššího napětí na střídavý proud nižšího napětí a naopak.

Točivé stroje jsou generátory a motory. Generátory mění mechanickou energii působením elektromagnetické indukce na energii elektrickou a motory naopak.
Obrázek: zdroj - L. Voženílek, F. Lstibůrek  Základy elektrotechniky II, str. 277

Motor klecový

Stator: kostra - odlitá nebo svařenec z tlustostěnného plechu, uvnitř je magnetický obvod složený z elektrotechnických plechů. Na vnitřním obvodu jsou vystřižené drážky, ve kterých je uloženo trojfázové vinutí. Začátky a konce tohoto vinutí je vyvedeno na svorkovnici, kde můžeme vinutí spojit buď do hvězdy nebo do trojúhelníku.
Rotor: hřídel s nalisovanými elektrotechnickými plechy, v sešikmených drážkách je obvykle odlita klec (hliník). Klec se skládá z tyčí a kruhů nakrátko, které mohou mít z důvodu lepšího chlazení odlity lopatky.

Kroužkový motor

Vhodný tam, kde se vyžaduje velký záběrný moment, pro těžší a dlouho trvající rozběh a pro pohon vyžadující přechodnou změnu otáček. Zapojení - viz Spouštění kroužkového motoru, řízení otáček
Spouštění indukčních motorů

Následující obrázky ukazují několik možností, jak lze spouštět indukční motory. Obrázek Spouštění a ovládání motorů (4. obrázek) ukazuje problematiku spouštění přímým připojením k síti a reverzaci chodu. Liniové schéma pro změnu smyslu otáček (reverzaci) popisuje obrázek Stykačové ovládání motorů, kde se najdou i schématické značky potřebného přístrojového vybavení.
Motory větších výkonů - obvykle nad 3kW, se spouští přepínáním vinutí z hvězdy do trojúhelníka. Toto spouštění, řešené ručním válcovým přepínačem ukazuje druhý obrázek - Spouštění pomocí přepínače Y/D. Stykačovou kombinaci Y/D "na výdrž" a pomocí časového relé ukazuje obrázek Spouštění motorů - rozběh Y/D.
Motor s dvojitou a vírovou klecí usnadňuje spouštění speciální úpravou klece a lze jej spouštět až do výkonů několika stovek watů. Proudový náraz při spouštění motorů je stejně velký při rozběhu se zatížením, jako při rozběhu naprázdno. Při rozběhu se zatížením však trvá delší dobu. Proto se ke spouštění často používají spojky mezi motorem a hnaným strojem. Pro usnadnění rozběhu motorů s velkým výkonem se používá autotransformátor.

 
 

 

Moderní technologie, využívající elektronických obvodů usnadňují spouštění indukčních elektromotorů. Spouštění a následně i řízení otáček je pak zprostředkováno frekvenčními měniči. Programovatelné a řízené spouštění lze uskutečnit pomocí softstarterů. Modulární stykače zjednodušují montáž spouštění přepínáním Y/D.

 

Řízení otáček

Řízení otáček změnou kmitočtu

Nejčastěji pomocí frekvenčních měničů, někdy se zřizuje i zvláštní síť s upraveným kmitočtem.

Řízení otáček přepínáním počtu pólů
Provádí se jen u motorů nakrátko. Změnu počtu pólů uskutečníme tak, že do drážek statoru vložíme dvě samostatná vinutí - např. čtyřpólové a šestipólové. Podle toho, které vinutí připojíme přepínačem na síť, má magnetické pole statoru synchronní otáčky 1500 za minutu nebo 1000 za minutu. Otáčky rotoru se pak změní v poměru otáček magnetického pole statoru.

Řízení otáček změnou skluzu

Umožňuje plynulou regulaci. Skluz však lze ovlivnit pouze u kroužkových motorů, zapojením rezistoru do obvodu rotoru - většímu skluzu při nezměněném momentu odpovídají menší otáčky.