Marele avantaj al liceului tehnologic constă în dobândirea unei meserii.
         Absolvenţii liceului tehnologic de la Liceul „Mathias Hammer” din Anina, domeniul Electronică Automatizări vor avea posibilitatea obţinerii certificatului de calificare de nivel 3 în specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, pe lângă posibilitatea susţinerii examenului de bacalaureat.

ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRIPERSEVERENŢA ESTE CHEIA SUCCESULUI!
Subpagini (2): Activităţi Linkuri utile