De ce electronică?


Există vreo ramură a activităţii umane care să nu fi făcut apel la serviciile electronicii?

Se poate imagina oare lumea actuală fără serviciile electronicii? 


Electronica este prezentă pretutindeni, toţi profită de serviciile ei, de „supleţea” ei, de posibilităţile ei. 

Electronica zilelor noastre pune la dispoziţia oamenilor aparate şi instalaţii capabile să împlinească cele mai îndrăzneţe visuri. 

Comunicarea ştirilor şi noutăţilor, imprimarea sunetului şi redarea de înaltă fidelitate a muzicii, televiziunea, asigurarea siguranţei maritime, rutiere şi aeriene, lupta contra bolilor, lupta împotriva terorismului, calculatoarele electronice, automatica, comunicaţiile electronice şi multe altele alcătuiesc decorul firesc al vieţii actuale. 

Progresul omenirii în toate domeniile a fost mult accelerat prin cercetarea ştiinţifică asistată de diversele procedee electronice. 

În orice domeniu de activitate, electronica este indispensabilă.

Cunoaşterea electronicii în etapa actuală, este la fel de importantă ca şi cunoaşterea limbilor străine, dactilografiei, conducerii auto.
 
În această cursă spre viitor, spre echipament tot mai bun, ieftin şi sigur, iubitorii de tehnică, specialiştii în electronică au un rol foarte important. 

Începutul în orice domeniu se face numai cu încredere şi entuziasm. 

Electronistul ştie ce înseamnă încrederea în tehnică şi entuziasmul său este, poate, mai apropiat de realizări concrete, faţă de alţii care lucrează în alte domenii.