บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/site/elecsbt/kar-khaengkhan-thaksa-radab-phakh-phakh-klang-pi-kar-suksa-2561
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  
(สาขาฯ วท.สระบุรีเจ้าภาพ)  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

https://sites.google.com/site/elecsbt/kar-khaengkhan-thaksa-wichachiph-2561-xsc

 รายละเอียดและภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับ อศจ.สระบุรี ปีการศึกษา 2561


  วิดีทัศน์ แนะแนวแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562 

วิดีทัศน์ แนะแนวแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เส้นทางสายอาชีพ (ตัดต่อโดยผลงานนักเรียน นักศึกษา อิเล็กฯ)http://202.29.229.118/PBS/login.phphttp://202.29.229.118/grade/http://sbt.appedr.com/edr/studentLogin.dohttp://sbt.appedr.com/edr/login.dohttp://www.grandats.com/docs/edr-parenthttp://www.vec.go.th/
https://sites.google.com/site/elecsbt/hlaksutr-raya-san-e-to-e-khrang-thi-3-wth-sraburi

http://www.r-idplan.net/