บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน - นักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงครู - บุคลากรประจำแผนกวิชาฯ

  วิดีทัศน์ แนะแนวแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562

วิดีโอ YouTubeเส้นทางสายอาชีพ (ตัดต่อโดยผลงานนักเรียน นักศึกษา อิเล็กฯ)19 ก.พ. 61 ประกาศรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560จาก : ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 61กําหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจําปีการศึกษา 2560 จาก : แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 16 ก.พ. 61 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จาก : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   


http://202.29.229.118/PBS/login.phphttp://202.29.229.118/grade/http://sbt.appedr.com/edr/studentLogin.dohttp://sbt.appedr.com/edr/login.dohttp://www.grandats.com/docs/edr-parenthttp://www.vec.go.th/
https://sites.google.com/site/elecsbt/hlaksutr-raya-san-e-to-e-khrang-thi-3-wth-sraburi