Informació General

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 28 de setembre de 2016 es va publicar la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

En aquest espai hi trobareu informació sobre tot el procés de renovació del consell escolar en el nostre centre. El procés electoral comença el dia 7 de novembre de 2016 i acaba el 12 de desembre de 2016, data en que s'ha d'haver constituït el nou consell.

Si hi ha un òrgan de participació  l'escola on tot els sector implicats en l'educació i formació hi són presents, aquest és el consell escolar, que com a òrgan més representatiu està format per representants de tots els sectors, pares i mares, mestres, alumnes, AMPA, personal d'administració i serveis, Administració i titularitat de l'escola.

Aquesta vegada correspon la renovació dels següents membres del Consell Escolar:

-Dos representants dels mestres i professors
-Dos representants dels pares, mares i tutors d'alumnes
-Dos representants dels alumnes
-Un representant del personal d'administració i serveis


Us animem a que participeu. d'una manera o altra en la renovació del consell escolar de Voramar.

A continuació deixem alguns recursos on hi podreu trobar amb detall informació sobre el funcionament del Consell Escolar.Ċ
ESCOLA VORAMAR,
28 de nov. 2012, 4:42
Ċ
ESCOLA VORAMAR,
4 de nov. 2016, 1:05
ĉ
ESCOLA VORAMAR,
16 de nov. 2016, 1:19