Startside

Elæringsmodul: Flytninger i GeoGebra


Dette elæringsmodul er udarbejdet af Rikke Teglskov.

Ved gennemførelse af dette e-læringsmodul skal du blive i stand til at:
  • spejle figurer mm. i GeoGebra
  • dreje figurer mm. i GeoGebra
  • parallelforskyde figurer mm. i GeoGebra
  • indsætte et billede i GeoGebra
  • bruge GeoGebra til at undersøge billeder mm. for symmetri

It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Matematikmål i grundskolen

Geometri er et af de tre matematiske emner i det centrale kunskabs- og færdighedsområde: 
Matematiske emner i Fælles Mål 2009 - Matematik.
Der står bl.a. at eleverne skal:
(1.-3. klasse)
arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri


(4.-6. klasse)
spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre


(7.-9. klasse)
bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer