מטרות  האתר
בית הספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים משלב פעילויות למידה מרחוק עם ההוראה הכיתתית. וזאת, כחלק מתפיסת "ארגז הכלים" שיש להעמיד לרשות  סגל המכללה.

באתר זה תמצאו הנחיות ודוגמאות לפעילויות למידה מרחוק. אנחנו מקוות שהם יהיו לכם לעזר בהוראת הקורסים.

הנחיות להתנהלות באתר:
האתר מחולק לקטגוריות שונות. לכל קטגוריה צלמית (לשונית) נפרדת בתפריט העליון.
לחיצה על צלמית תפתח דף עם הסבר כללי על הקטגוריה והתכנים השייכים לה.
מעבר העכבר על הצלמית ייפתח תפריט משני עם הפעילויות השייכות לאותה הקטגוריה.

דר' חנה בר- ישי, סגן דיקאן בי"ס לחינוך
דר' גילה קורץ, ראש מגמת תקשוב ולמידה
גלית ורדי, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

                                                                                מקור
Comments