Είσοδος Ιστότόπου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Μπορείτε να βρήτε υλικό για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
 
 
 
 
 
  • Στη σελίδα αυτή μπορείτε να  έχετε:
  •  υποστήριξη για το μάθημα Α.Ε.Π.Π.
  • πρόσβαση σε ενότητες θεωρίας 
  • πρόσβαση σε ασκήσεις.
  • θέμματα απο πανελλήνιες
  • προγράμματα στο διερμηνευτή
 

καντε κλίκ στην εικόνα για να βρεθήτε στο περιβάλλον του διερμηνευτή για την ψευδογλώσσας 

Είναι μάθημα που εξετάζεται στις Πανελλήνιες.
 
 
Comments