índex

CONSUMIM DE MANERA RESPONSABLE?


Àrea/es curriculars: Coneixement del medi natural, transversal.

Competències: Tractament de la informació i digital.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Nivell: Cicle mitjà.

Dissenyada per: Josep Vilalta Montori. 

Correu: jvilal4@xtec.cat

Data de creació: febrer de 2013