קוד אתי - נספח

Url Redirector

להלן פירוט נושאי לימוד חובה לתעודת מטפל מוסמך בשיטת אלבאום:
 
סה"כ השעות כולל התמחות לקבלת תעודת "מטפל מוסמך" :  1,800 שעות אקדמיות
 
תנועה:
יסודות התנועה לשנה א'
תנועה משולבת לשנה ב'
תאום אינטליגנציות M.C.Q
תנועה למתקדמים
מגע:
תורת המגע
עיסויים שנה א'
עיסויים שנה ב'

חושים:
מבוא ל SPD
תורת ה SPD
מגע מותאם לרגישות חושית (היפו/היפר)
 
אנרגיה: מדיטציות וחישת אנרגיה
 
אינטגרציה  : דינמיקה קבוצתית בהנחיית פסיכולוג מומחה שנה א', שנה ב'
כלים ושיטות בטיפול עפ"י שיטת אלבאום : יישום התאוריה למעשה , שנה ג'
התנסות קלינית :
פרקטיקה מעשית, שנה ג'
דיון בקבוצה בהתנסות קלינית והדרכה, שנה ג' 
 
תכנים עיוניים :
רפואה מערבית : אנטומיה, פיזיולוגיה   128 שעות
מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית
נוירוביולוגיה – 28 שעות
סנסומוטוריקה – 56 שעות
פסיכופתולוגיה – 40 שעות
נוירוקוגניציה התפתחותית – 28 שעות
יחסי מטפל מטופל – 56 שעות
לקויות למידה ואוכלוסיות מיוחדות – 56 שעות
עבודה עם הורים – 28 שעות
תורת הראיון, אינטייק, תורת האבחון הגופני על פי השיטה
אתיקה משפטית וביטוח אחריות מקצועית
שיווק וניהול קליניקה
 
התמחות מטפל מוסמך :
קליניקה מעשית :
טיפול פרטני – מבוגר, ילד (חובה ילד אחד) 24 טיפולים כ"א מינימום 48 שעות.
טיפול במסגרת חינוכית (מתנ"ס, בי"ס, פנימיה) : טיפול בשתי קבוצות ילדים, טיפול פרטני אחד – 70 שעות מינימום
הדרכות:
טיפול פרטני: חובת הדרכה קבוצתית 21 שעות מינימום
                   חובת הדרכה אישית 18 שעות מינימום
תפנית     : חובת הדרכה קבוצתית 8 שעות מינימום
                   חובת הדרכה אישית 8 שעות מינימום
 
בקורסים מסויימים צויינו מס' שעות מינמלי להכרה בקורס.
 
לפי דרישות הלשכה למקצועות בריאות משלימה על המטפלים לעבור קורס החייאה במהלך ההכשרה.
מטפלים שלא עבור החייאה יאלצו להשלים באופן פרטי ולהביא אישור על נוכחות בקורס לקבלת RCP.
 
Comments