Õpiobjektist

Õppematerjal on mõeldud maastikuarhitektuuri eriala täiendkursusena. Veebipõhise töö osakaal on 60 %. Õpiobjekti raames tutvustatakse programmi kasutamist nii 2D-s kui ka 3D-s. Internetipõhiseid materjale kasutatakse iseseisvalt. Harjutused tuletavad meelde millega mida teha, mõtlemissuund on auditoorse tööna ette näidatud. Visuaalne materjal annab tõlke käsule. Õpilasi hinnatakse projektides ja esitlusgraafika kursuse raames programmi valdamise osas. Kursuse eesmärk on näidata programmi uuendusi ning suunata kasutaja jälle jalule kui kasutamisest on möödunud palju aega. Teine eesmärk on anda ülevaade töönuppudest ja failimenüüdest. Kolmandaks läbi harjutuste suunata kasutajat projekteerima. Internetipõhist matrjali kasutatakse läbitöötamisel harjutuste juures, õppijat hinnatakse küsimuste esitamise järgi ja harjutuste sooritamise järgi. Kursuse lõpuks omandatakse järgmised oskused: leida üles endale tööks vajalikud töövahendid, teada programmi käskude tõlkeid ja kasutada neid töövahendina ning oskus programmi kasutada visuaalse konspektmaterjali järgi.