Avaleht

Koolituse lühikirjeldus
Koolitusel käsitletakse teemasid, kuidas planeerida ja koostada kvaliteetset e-kursust.  Millised on e-kursuse loomise etapid. Võrreldakse avatud ja suletud  e-õppekeskkondi ning  arutletakse teemal, millist e-õppekeskkonda valida.  Tutvustatakse võimalusi e-kursuse  sisu avalikustamiseks ja loomiseks (Wordpress, CMSimple,  Ajaveeb, Wikiversity jt…). Antakse ülevaade ekursuse ja õpiobjektide kvaliteedist, nende hindamismeetoditest,  autoriõigustest, sisulitsentsidest, viitamisest ja tagasisidestamisest.
Koolitusaeg:  13.november 2010

Koht: Haapsalu, Roosta

09.30 - 11.00

 • E-kursuse olemus
 • E-kursuse kavandamine, planeerimine, hindamine
 • Avatud ja suletud e-õppekeskkonnad
 • Näiteeid e-kursustest

11.00 – 11.15

kohvipaus

11.15 – 12.45

 • Praktilised ülesanded
  • E-kursuse hindamine (kellegi teise)
  • Tegevuskava
  • Õppija juhend

12.45 – 13.30

lõuna

13.30 - 14.45

 • E-kursuse tagasiside ja enesereflektsioon
 

Koolitaja,
Varje Tipp
Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse metoodik-haridustehnoloog

Subpages (1): E-kursuse kavandamine