Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

16 Οκτ 2014, 11:59 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Επικοινωνία - Σύνθεση Δ.Σ. & Δ.Ε. Παραρτημάτων
3 Οκτ 2014, 8:22 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΚ.Α. 2014
29 Σεπ 2014, 11:45 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΚ.Α. 2014
24 Σεπ 2014, 5:17 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΚ.Α. 2014
24 Σεπ 2014, 5:15 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2014
29 Μαρ 2014, 11:07 π.μ. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων ενημερώθηκε ΣΕΚΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΛΟΥΣ.doc
29 Μαρ 2014, 11:04 π.μ. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων ενημερώθηκε ΣΕΚΑ-ΑΙΤΗΣΗΜΕΛΟΥΣ.doc
6 Νοε 2013, 1:02 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)
6 Νοε 2013, 12:59 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΟΥ ΣΕΚΑ
6 Νοε 2013, 12:54 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
4 Νοε 2013, 9:41 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
29 Μαΐ 2013, 1:50 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
29 Μαΐ 2013, 1:49 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
29 Μαΐ 2013, 1:48 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
15 Μαΐ 2013, 1:44 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
15 Μαΐ 2013, 1:39 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
14 Μαΐ 2013, 2:13 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
14 Μαΐ 2013, 2:11 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
14 Μαΐ 2013, 2:09 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
14 Μαΐ 2013, 2:06 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
14 Μαΐ 2013, 2:04 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα - Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.
19 Μαρ 2013, 6:16 π.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα 24ωρη απεργία - 14-3-2013
12 Φεβ 2013, 2:08 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επεξεργάστηκε τη σελίδα 24ωρη απεργία του Σ.ΕΚ.Α. στις 14/2/2013
11 Φεβ 2013, 1:52 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επισύναψε το ISXYS SSE SEKA.pdf στη σελίδα ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ.ΕΚ.Α.
11 Φεβ 2013, 1:52 μ.μ. Ο χρήστης Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δημιούργησε τη σελίδα ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ.ΕΚ.Α.

παλαιότερα | νεότερα