- Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Για την εγγραφή σας στο σωματείο στείλτε τα δικαιολογητικά μαζί με την απόδειξη κατάθεσης στο FAX:2103816584 ή σκαναρισμένα στο mail: sekarchaeologists@gmail.com μαζί με την παρακάτω αίτηση:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

Νικηταρά 8-10

Τ.Κ. 106 78

Αθήνα

Fax: 2103816584

Τηλ. 6977509501

Web site: https://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/

mail: sekarchaeologists@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

ΟΝΟΜΑ:................................

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στο Σύλλογό. Συνημμένα καταθέτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο πτυχίου

Β) Βιογραφικό σημείωμα

Γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Δ) Αντίγραφο κατάθεσης εγγραφής και συνδρομής.

Επίσης, καταθέτω το ποσό της εγγραφής (6€) και της ετήσιας συνδρομής μου (24€), σύνολο 30€, στον κάτωθι λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Α.:

Alpha Bank 154002310041080 (όνομα: Λανάρας)

(Σημείωση: στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη).

.

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τη βεβαίωση εγγραφής και ταμιακής ενημερότητας

.

- στο FAX:................................

(για άμεση αποστολή)

- ή στη διεύθυνση:

.

.

(Σημείωση: η ταχυδρομική αποστολή καθυστερεί και κάποιες φορές οι επιστολές χάνονται)

.

.

.

Ο/Η Αιτών/ούσα

.

.............................

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:............................

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.........................

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :........................

.............................................

 

Τ.Κ.:....................................

 

ΠΟΛΗ    :..................................

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ:.....................

Αρ. Αστ. Ταυτ.:........................

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:.............................

FAX:......................................

E-mail: ...............................................

(Σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Σ.ΕΚ.Α. για τυχόν αλλαγές του e-mail σας)

Εργασία:

Έργο:......................................

Ανάδοχος έργου (εργολάβος):

.

..................................................

Κύριος έργου:..............................

Διεύθυνση-περιοχή (για δίκτυα) έργου:

.

..................................................

.

Ημερομηνία.............................

 

 

ĉ
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
29 Μαρ 2014, 11:04 π.μ.
Comments