- Στατιστική έρευνα μελών Σ.ΕΚ.Α.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Η στατιστική έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2009 και διήρκησε περίπου 4 μήνες. Η έρευνα αυτή έγινε με στόχο την ανανέωση της λίστας των μελών του Συλλόγου, αλλά και την ταυτόχρονη συλλογή στοιχείων ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε κι αριθμητικά τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας.

Από τα 935 εγγεγραμμένα μέλη συμμετείχαν στην έρευνα τα 680, 36 μέλη δεν απάντησαν, 31 μέλη ζήτησαν διαγραφή καθώς ετεροαπασχολούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υπήρχαν και 188 μέλη με λανθασμένα ή χωρίς στοιχεία επικοινωνίας.

Αποτελέσματα

Διακρίθηκαν 4 ηλικιακές ομάδες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να μοιράζεται στην δεκαετία 30-40 χρονών (56%), το 29% να καταλαμβάνουν οι νέοι συνάδελφοί μας, ενώ δεν απουσιάζει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των «μεγαλυτέρων» συναδέλφων μας (16%).

ΗΛΙΚΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

23-29

193

29%

30-35

257

40%

36-40

105

16%

41+

100

15%

Η προυπηρεσία των μελών μας μοιράζεται σχεδόν ισόποσα από 0-2 χρόνια, 2-5 χρόνια και 5+ χρόνια.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

0-2 ΧΡΟΝΙΑ

198

32%

2-5 ΧΡΟΝΙΑ

228

38%

5-10 ΧΡΟΝΙΑ

95

15%

10+ ΧΡΟΝΙΑ

94

15%

Τη στιγμή της έρευνας από τα 680 συνέχιζαν να εργάζονται ως αρχαιολόγοι 367 μέλη, ενώ τα 313 όχι. 11 μέλη εργάζονται με ασφαλιστικά και 173 μέλη έχουν συμπληρώσει 24μηνο στο ΥΠΠΟΤ, αριθμός όχι μικρός αν λάβουμε υπόψην μας ότι ο σύλλογος μας είχε ως επί τω πλείστον έκτακτους αρχαιολόγους σε ιδιωτικά έργα και όχι σε συμβάσεις άμεσα με το ΥΠΠΟΤ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ

24ΜΗΝΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

23-29

108

85

26

2

30-35

148

109

69

5

36-40

59

46

34

4

40+

52

48

44

 

Τώρα σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, που ορίζονται τόσο για τις μόνιμες θέσεις στο ΥΠΠΟΤ όσο και για τις συμβάσεις πλέον, διαπιστώνουμε πως οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στερούνται άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, έναντι των ατόμων κάτω των 35 ετών. Η απόκτηση του αντίστοιχου προσόντος έχει άμεση σχέση με τα διαφορετικά κριτήρια εκπαίδευσης και πρόσληψης της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, κριτήρια τα οποία ενισχύονται και με τα ποσοστά απόκτησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

ΗΛΙΚΙΑ

ΜΕΤ/ΚΟ

ΔΙΔ/ΚΟ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

23-29

83

7

119

30-35

133

33

169

36-40

51

13

65

40+

35

13

45


Comments