- Επικοινωνία - Σύνθεση Δ.Σ. & Δ.Ε. Παραρτημάτων

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Μετά τις εκλογές της 5/10/2014 η σύνθεση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ζυγούρη Βασιλική (Τηλ. Επικ. 6977509501)
 
Αντιπρόεδρος: Παπούδας Δημήτριος 
 
Γραμματέας: Δαμούλος Παναγιώτης

Ταμίας: Λανάρας Βενέδικτος (Τηλ. Επικ. 6945616022)
 
Μέλος:  Γκιούρα Εύη (Θεσσαλονίκη)

Μέλος:
Κουφοβασίλης Δημήτρης   

Μέλος:
Παπαγιαννάκης Στάθης (Κρήτη)
 
Μέλος: Δαλαβέρας Ανδρέας (Θεσσαλονίκη)
 
 
Μέλος: Σταυριδόπουλος Ιωάννης (Θεσσαλονίκη)
 
Μέλος: Χατζή Ρίτα (Δ.Α.Σ.)
 
Μέλος: Ποθητού Ιωάννα (Δ.Α.Σ.)
 

Επίσης, μετά από εκλογές στα τοπικά παραρτήματα την ίδια ημέρα η σύνθεση των Διοικουσών Επιτροπών τους είναι η εξής:

 
 

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Θεσσαλονίκης:

- Βαρβαρινού- Βάη Δέσποινα 
- Κίσσα Αικατερίνη
- Χόνδρου Νίκη
- Ανδρέου Γιώργος
- Μπάζας Σταύρος

 

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Κρήτης:

- Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα

- Μπροκαλάκης Γεώργιος

- Χαρίτος Γεώργιος

- Τζαγκαράκη Αθηνά

- Πρατικάκης Αλέξανδρος
 
 
 
 

 

Comments