- Ανανέωση συνδρομής μέλους

Για την ανανέωση της συνδρομής καταθέστε μόνο την ετήσια συνδρομή 24€ στον λογαρισμό: Alpha Bank 154002310041080 & στείλτε την απόδειξη στο FAX:2103816584 ή σκαναρισμένη στο mail: sekarchaeologists@gmail.com

μαζί με την παρακάτω αίτηση:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

 

Νικηταρά 8-10

 

Τ.Κ. 106 78

 

Αθήνα

Fax: 2103816584

Τηλ. 6977509501

 

Web site: https://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/

mail: sekarchaeologists@gmail.com

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΟΝΟΜΑ:

Παρακαλώ να ανανεώσετε την συνδρομή μου στο Σύλλογό. Συνημμένα καταθέτω:

Αντίγραφο κατάθεσης συνδρομής.

Επίσης, καταθέτω το ποσό της ετήσιας συνδρομής μου (24€) στον κάτωθι λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Α.:

Alpha Bank 154002310041080 (Όνομα Λανάρας)

(Σημείωση: στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη).

.

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τη βεβαίωση εγγραφής και ταμιακής ενημερότητας

.

- στο FAX:..............................

(για άμεση αποστολή)

- ή στη διεύθυνση:

.

.

.

.

.

(Σημείωση: η ταχυδρομική αποστολή καθυστερεί και κάποιες φορές οι επιστολές χάνονται)

.

.

Ο/Η Αιτών/ούσα

.

........................................

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :

 

Τ.Κ.:

 

ΠΟΛΗ    :

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ:

Αρ. Αστ. Ταυτ.:

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

FAX:

E-mail:

(Σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Σ.ΕΚ.Α. για τυχόν αλλαγές του e-mail σας)

Εργασία:

Έργο: ....................................

Ανάδοχος έργου (εργολάβος):

................................................

Κύριος έργου:

.................................................

Διεύθυνση-περιοχή έργου:

.................................................

 

 
 

ĉ
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
29 Μαρ 2014, 11:06 π.μ.
Comments