Tekster

... se også siden Links/kontakt!

KNUDS TEKSTER:
- Studier (
Hemisfærisk orddannelse, Stå og Analog-digital logologi)
- Om helheden, ord & rod
- Noter, Ekspremsyntaks, Vuggekærnen
- Ump i sproget
- Om ekspressiv kohæsion

ANDRE:
Mysterium: Klodens sprog ligner hinanden - men burde ikke gøre det


Studier (Hemisfærisk orddannelse, Stå og Analog-digital logologi)


Om helheden, ord & rod:

Noter, Ekspremsyntaks, Vuggekærnen:

Ump i sproget:

Om ekspressiv kohæsion:

Mysterium: Klodens sprog ligner hinanden - men burde ikke gøre det:
Comments