OmkringEksempler på eksprem-felter
"Ordet omkring er opbygget af 10 ekspremer – udtryksenheder - og er selv som udtryksenhed det 11. eksprem. 
Her ses syv af ekspremerne med nogle af de mange ord, der svinger med (giver resonans) i ordet omkring."
.. og her 'sludder og vrøvl':

Flere ekspremer fordelt på flere ord kan samspille til fælles udtryk: ordet vrøvl indeholder ekspremet ’VL~upræcis’ (ævl, bavl, bøvl, snøvl ...) der snakker godt til ’VR~vride (vrænge, vrisse, vrante, vrage, vralte ...). Fællestemaet er ’ikke-orden’. 
Tilsvarende er ordet sludder opbygget: ’UDDER~ustruktureret’ (mudder, kludder, pludder ...) svarende godt til ’SL~formløs’ (slaske, slatten, slap, sløv ...). 
Udtrykket ’sludder og vrøvl’ har således fire ekspremer (SL, UDDER, VR, VL) i samspil til at udtrykke ’ikke-orden’. Hvert af de fire ekspremer er del af et ekspremfelt der svinger med - mere eller mindre åbenlyst.
Dette samlede ordfelt resonerer i følgende tekst:

“Vrøvl, derimod, har ikke den store dybde - det vitterlige vås er netop tilfældig snak; sludder, der ikke kan siges kortere, fordi der intet system er i det ...“ (Tor Nørretranders, Mærk Verden s. 111).

Her forenes initialerne i vrøvl og sludder i ordet vås, der resonerer og bringer vitterligt til at medklinge, mens snak af det samlede ordfelt ovenfor henter snøvl hvis s-ø-l udefra inddrager pløs der ikke er pænt dansk men godt jysk for munddiarrhoē.

Der er ingen ende på det — det er rablende analogt: indkredsende, inddragende…


Comments