Links/kontakt


Begrebet eksprem er Knuds påfund, men det er beslægtet med, hvad sproglige fagfolk på engelsk kalder phonesthemes, som Ruben Schachtenhaufen (www.schwa.dk) har oversat til det danske fonæstemer. I skrivende stund er det ikke et område, som mange har beskæftiget sig med. Knud nævner i interviewet Michael Aschenbrenner, Hermann Strehle og Ernst Moll.
Nedenfor findes de væsentligste hidtidige henvisninger. Derunder en tekst fra DR Viden om den banebrydende forskning, hvis resultater forelå i september 2016 (NB! Det påstås ikke, at alle de af Knud fremførte ekspremeksempler finder belæg i dette akademiske materiale):

Fonæstemer på Schwa.dk

Phonesheme, Wikipedia

Sound Symbolism, Wikipedia

Dictionary of English Phonesthemes

Anders. K. Madsen: Sound Symbolism

KBN: Tolvtonalitet

Det Springende Punkt


Comments