Links/kontakt


Nedenfor findes de væsentligste hidtidige henvisninger. Derunder en tekst fra DR Viden om den banebrydende forskning, hvis resultater forelå i september 2016 (NB! Det påstås ikke, at alle de af Knud fremførte ekspremeksempler finder belæg i dette akademiske materiale):

Fonæstemer på Schwa.dk

Phonestheme, Wikipedia

Sound Symbolism, Wikipedia

Dictionary of English Phonesthemes

Anders K. Madsen: Sound Symbolism

KBN: Tolvtonalitet

Det Springende Punkt

Comments